• Cercetări

  Analiza culturală și psihologică a societății din Republica Moldova (conform modelului teoretic a lui Geert Hofstede) 

  Reprezentări sociale privindpandemia de COVID-19 și
  vaccinarea

 • Participă la sondaj

  Perceperea stresului social

  Gradul de motivație a utilizării bicicletei ca alternativă a transportului public sau a mașinii personale

  Impactul informațiilor de pe rețelele sociale asupra stării psihoemoționale