• Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie

 • broken image

  Viziune

  Furnizarea soluțiilor eficiente și sustenabile pentru o societate sănătoasă prin integrarea tehnologiilor înalt avansate și a cercetărilor științifice.

  Misiune

   

  Promovăm înțelegerea și integrarea tehnologiilor avansate în practica psihologică pentru îmbunătățirea rezultatelor terapeutice.

 • Servicii

  Serviciu de consiliere psihologică pentru tineri cu utilizarea tehnologiilor de bio și neurofeedback

  broken image
  Proiectul .„Dezvoltare cognitivă și îmbunătățire a sănătății mentale a tinerilor prin tehnologii de biofeedback” este desfășurat de AO Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor.
  Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS
  broken image
 • Cercetări

  Analiza culturală și psihologică a societății din Republica Moldova (conform modelului teoretic a lui Geert Hofstede) 

  Reprezentări sociale privindpandemia de COVID-19 și
  vaccinarea

 • Participă la sondaj

  Perceperea stresului social

  Gradul de motivație a utilizării bicicletei ca alternativă a transportului public sau a mașinii personale